Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Ferčekovce

Tepelné čerpadlo: zem – voda