Zámena elektrokotla a kotla na tuhé palivo za tepelné čerpadlo NIBE F2040 s využitím podpory www.zelenádmácnostiam.sk vo výške 2600 Eur.