Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Červenica pri Sabinove

Tepelné čerpadlo: vzduch – voda