rok inštalácie 2018

tepelné čerpadlo NIBE F1245-6 kW

použitie: podlahové vykurovanie, príprava teplej vody

špeciálne aplikácie: nibeuplink.com – vzdialený prístup