rok inštalácie 2017

tepelné čerpadlo: NIBE F1245-6 kW

zdroj energie: 300 m kolektor zem/jazero

použitie: podlahové vykurovanie, príprava teplej vody, vzdialený prístup www.nibeuplink.com