Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Bratislava – Koliba

Tepelné čerpadlo: vzduch – voda