rok inštalácie 2017

miesto inštalácie: Bratislava – Devín

riešenie: zámena zemného zásobníka na plyn za tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo: NIBE F2040-12 kW

použitie: podlahové vykurovanie, príprava teplej vody, nibeuplink.com