Project Description

Rok inštalácie: 2019

Miesto inštalácie: Beniakovce

Tepelné čerpadlo: vzduch-voda