objekt: drevenica

potreby: 20 kW tepelné straty

zdroj energie: plošný kolektor

tepelné čerpadlo: NIBE F1145-17 kW

využitie: príprava TV (samostatný 500 l zásobník), podlahové vykurovanie, radiátory

rok inštalácie: 2015

ostatné: nibeuplink – vzdialený prístup k tepelnému čerpadlu cez internet