rozsah realizácie: inštalácia zdroja tepla – tepelné čerpadlo NIBE F2040-12 s využitím podpory www.zelenádmácnostiam.sk

zdroj energie: vzduch