miesto: Mariánka

rok inštalácie: 2016

zdroj energie: geotermálne vrty

rozsah inštalácie: podlahové vykurovanie, stropné chladenie, ZTI