Komplexná obnova bytového domu v rozsahu:
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a hydroizolácia strechy, kompletná obnova lodžií, zateplenie vnútorných deliacich priestorov, interiér, výmena okien v spoločných priestoroch, výmena vchodovej brány
Výstavba vlastnej kotolne: tepelné čerpadlo
rok inštalácie: 2014
tepelné čerpadlo: NIBE F1345-60 kW (voda-voda)