Rok inštalácie: 2018

Mesto/obec: Hyľov

Systém: vzduch-voda

TČ: NIBE F2120-16 + NIBE VVM 500 + NIBE F135

Použitie: ohrev teplej vody, podlahové vykurovanie, podlahové chladenie, vetranie