Rok inštalácie: 2019

Miesto inštalácie: Martin

Tepelné čerpadlo: vzduch-voda