• vypracovanie projektového hodnotenia pre stavebné povolenie, ktoré vychádza z projektu vykurovania a zatrieďuje objekt do energetickej triedy podľa platnej legislatívy

  • energetický certifikát je potrebný pre kolaudačné rozhodnutie, predaji alebo prenájme objektu alebo bytu a určuje skutočné zatriedenie podľa skutkového stavu, ktoré sa môže líšiť od projektového.