Projektová dokumentácia CHLADENIA

 • vypracovanie technickej správy

 • výpočet tepelných ziskov

 • výpočet potreby chladu pre riešený objekt

 • návrh zdroja chladu

 • návrh odovzdávacieho systému – fancoily, sálavé systémy – podlahové, stenové, stropné chladenie, priemyselné systémy – temperovanie betónového jadra (TABS, BKT), návrh hydrauliky s výpočtom dimenzií potrubnej siete

 • návrh regulácie – zdrojovej, zónovej a individuálnej podľa dohody so zákazníkom

 • výkaz výmer navrhnutého riešenia

 • cenová ponuka navrhnutého riešenia

Výkresová  časť

 • pôdorysy projektovaných poschodí

 • rezy

 • schémy zapojenia strojovne, chladiaceho systému, rozvinuté rezy a detaily zariadení

Stupne vyhotovenia projektovej dokumentácie

 • projekt pre územné rozhodnutie

 • projekt pre stavebné povolenie

 • realizačný projekt

 • projekt skutkového stavu