Vážení zákazníci a partneri, opätovne Vám predkladáme sumár našej práce s dopadom na životné prostredie. Viac ako 1,1 MWh inštalovaného výkonu z obnoviteľných zdrojov predstavuje ročnú úsporu emisií CO2 vo výške 1 000 000 kg.

Úspešný rok 2023 Vám praje EPITREND, s.r.o.

Epitrend sprava 2022 PR