Slovenská inovačná a energetická agentúra uvoľní v pondelok 13.06.2022 ďalšie zdroje na dotácie tepelných čerpadiel z projektu Zelená domácnostiam.

K dispozícii bude dostatok finančných prostriedkov pre každého žiadateľa.

Keďže spoločnosť Epitrend s.r.o je v SIEA oprávnená registrovať vaše dotácie, neváhajte sa na nás obrátiť so žiadosťou o inštaláciu tepelného čerpadla NIBE.