Slovenská inovačná a energetická agentúra uvoľní v tomto roku ďalšie zdroje na poukážky z projektu Zelená domácnostiam.

K dispozícii bude 8 miliónov €.

Domácnosti budú môcť požiadať o podporu na tepelné čerpadlá už 11.05.2022.