Na najbližšom BKT SUMMITE REHAU bude prednášať aj konateľ firmy Epitrend s.r.o, kde bude rozprávať o využití BKT v kombinácií s tepelnými čerpadlami NIBE. Túto kombináciu sme v praxi využili na našej inštalácií v hale Muehlbauer v Nitre:

 

Ak sú vám známe pojmy ako stropné chladenie a vykurovanie alebo tepelné čerpadlá, ste veľmi blízko. BKT je veľmi efektívnou technológiou, ktorá pomocou cirkulujúcej vody v rúrkových registroch zabudovaných do masívnych betónových konštrukcií, hlavne stropných, zabezpečuje vykurovanie aj chladenie. Efektívnosť systému spočíva v jednoduchom zabudovaní, lákavých investičných nákladoch, vysokom komforte a udržateľnosti.  

Summit je určený pre všetkých architektov, developerov, projektantov, montážne firmy alebo inú odbornú verejnosť. Môžete sa tešiť na 3 bloky inšpiratívnych prezentácii a interaktívnych diskusií s úplne novými  speakrami z RakúskaMaďarskaČeska a Slovenska. Predstavíme vám nové projekty a realizácie systému BKT, detailnejší pohľad na projekčný návrh budov s touto technológiou a ďalšie výhody plošných systémov vykurovania a chladenie najmä s ohľadom na udržateľnosť a obnoviteľné zdroje energie.