VÍZIA SKGBC

Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali bežnou vecou.

Našou víziou je, aby boli udržateľné budovy na Slovensku štandardom.

https://skgbc.eu/portal/clenstvo/clenske-spolocnosti/zoznam-clenskych-spolocnosti/hvac/