Na Slovensku sa od 1. januára na novostavby vzťahujú prísnejšie pravidlá v oblasti energetickej triedy budov. Novostavby musia byť postavené v energetickom štandarde A0.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov v §2 ods. 10 ustanovuje, že budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. „Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti,“ píše sa v zákone.

Energetická trieda A0 sa nezaobíde bez OZE

Dom s takmer nulovou potrebou energie (nulový dom) sa nezaobíde bez výroby zelenej energie. Podľa Pavla Kukuru, predsedu predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) bez OZE inštalovaných na budove alebo v jej blízkosti sa nedá dosiahnuť, aby budova spotrebovala nulovú energiu z vonkajšieho prostredia, prípadne vygenerovala viac energie ako spotrebuje. „Preto sú technológie pre lokálne obnoviteľné zdroje v centre záujmu súčasných investorov, architektov a projektantov,“ vysvetlil P. Kukura na webinári Online Green Business Breakfast.

Tepelné čerpadlo je základ

„Voľba zariadenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie je veľmi závislá na type využitia budovy, pretože každá budova má stanovené iné požiadavky na dosiahnutie energetickej triedy A0. Hlavne pre rodinné a bytové domy je správna cesta tepelné čerpadlo. Pri jednoduchom tvare rodinného domu môže postačovať aj samotné tepelné čerpadlo, pri zložitejších budovách je potrebné pridať ďalšie zariadenie, ako napríklad fotovoltické panely alebo rekuperačnú jednotku.

 

Zdroj:

https://www.energie-portal.sk/Dokument/tepelne-cerpadla-posuvaju-budovy-do-kategorie-a0-106182.aspx

https://vykurovanie24.sk/magazin/aktuality/novostavby-musia-od-roku-2021-splnat-energeticky-standard-triedy-a0

/https://www.energie-portal.sk/Dokument/energeticka-trieda-a0-je-vyzvou-pomozu-tepelne-cerpadla-fotovoltika-ci-rekuperacia-106821.aspx