Vážení zákazníci a partneri, opätovne Vám predkladáme sumár našej práce s dopadom na životné prostredie. Viac ako 984 kW inštalovaného výkonu z obnoviteľných zdrojov predstavuje ročnú úsporu emisií CO2 vo výške 700 000 kg.

Úspešný rok 2020 Vám praje EPITREND, s.r.o.

Epitrend sprava 2019 PR