Od 18.2.2019 do 19.2.2019 sme sa zúčastnili pravidelného ročného preškolenia v školiacom centre NIBE v Dražiciach. Novinkami v servise je možnosť vzdialeného servisného nastavenia tepelného čerpadla v špeciálnom profile servisnej organizácie. Aplikáciou tohto nástroja sa stávame prvou firmou na Slovensku a zároveň v Českej republike, ktorá rozšírené vzdialené ovládanie bude používať pri diagnostike servisovania tepelných čerpadiel.