Domácnosti z mimobratislavských regiónov budú môcť  požiadať o poukážky na  inštaláciu slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel  a kotlov na biomasu. V poslednom kole národného projektu Zelená domácnostiam bude k dispozícii 1,5 milióna €.

 

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke projektu tu

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/harmonogram/