Vážení zákazníci, okrem pozitívnych odoziev dostávame od Vás aj podnety, ktoré by sme mali brať vážne. Jedným z hlavných problémov inštalácií tepelných čerpadiel je stavebná pripravenosť pred samotnou inštaláciou tepelného čerpadla. Stáva sa nám pomerne často, že investor nás „tlačí“ čo rýchleho nástupu na inštaláciu s informáciou, že všetko je pripravené, ale keď prídeme na stavbu: pätky pre vonkajšiu jednotku nie sú, technická miestnosť je bez finálnej podlahy či omietok na stenách, rovnako sa stáva, že chýba voda v dome či elektro-napájanie.

Preto zavádzame od januára 2018 kontrolný formulár stavebnej pripravenosti, ktorý bude slúžiť na zefektívnenie našej činnosti s cieľom presnejšie určiť termín a možnú realizáciu Vášho diela.

V prílohe nájdete PDF vzor tlačiva, pravdivosť údajov pomáha nám a rovnako aj Vám pri flexibilnejšom plnení termínov bez zbytočných časových prestupov.

Tešíme sa na Vás.

Stavebna_pripravenost_kontrolny_protokol