Každoročne zverejňujeme údaje o našej práci. Síce sú to iba čísla, ale za nimi stojí niekoľko tisíc hodín práce nášho tímu.

Ďakujeme našim zákazníkom, veľkoobchodným odberateľom a dodávateľom za korektný prístup v roku 2017.

Rozširujeme náš tím. Tento rok k nám prišli 3 noví kolegovia, ďakujeme za tolerantný prístup, rovnako za spätnú väzbu na ich a našu prácu.

Tento rok bol poznačený viac ako 3 mesačným sklzom v produkcii tepelných čerpadiel, čo spôsobilo oddialenie niekoľkých inštalácií, ale aj vďaka Vášmu prístupu sme väčšinu inštalácií zvládli s minimálnym meškaním a sklzom.

Okrem nových inštalácií, uskutočnili sme viac ako 180 ročných servisných prehliadok naprieč celým Slovenskom, vidíme, že starostlivosť o zariadenia prináša svoje ovocie v optimalizácii prevádzky činnosti tepelných čerpadiel a v dlhšej životnosti.

V roku 2018 nemáme zvláštne plány či ambície, hlavnou túžbou je budovanie tímu s cieľom dlhodobého pôsobenia na náročnom trhu s tepelnými čerpadlami.

Začiatkom roka 2018 oslovíme niekoľkých existujúcich zákazníkov s cieľom zistiť spätnú väzbu na našu prácu v rámci projekčnej – obchodnej – realizačnej a servisnej činnosti, vopred ďakujem za Váš názor a čas.

Epitrend sprava 2017 PR