26. a 27.6.2017 sa uskutočnilo pravidelné servisné školenie v školiacom centre NIBE, ktoré sa nachádza 30 km severne od Prahy v Dražiciach.

Petr Kartous ako hlavný technik pre divíziu tepelných čerpadiel nám opäť ukázal niekoľko zaujímavých riešení či už v procese projekcie, realizácie alebo v samotnom servise tepelných čerpadiel NIBE.

Medzi zaujímavé novinky z hľadiska regulácie boli ponúknuté možnosti IFTTT služby, ktorá dokáže integrovať niekoľko samostatných služieb vrátane vzdialeného ovládania www.nibeuplink.com.

Najbližšie kolo školení je plánované na Slovensku v 9. mesiaci s obhliadkami špecifických aplikácií.

IMG_2664 IMG_2666 IMG_2668 IMG_2669 IMG_2670