SIEA zverejnila plánovaný harmonogram ďalších desiatich kôl s indikatívnymi vyčlenenými čiastkami do septembra 2017.

Striedajú sa v ňom samostatné kolá pre zariadenia na výrobu tepla a elektriny.

 

Najbližšie 6. kolo s alokáciou 2 milióny € je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla 2017 o 15,00 hod.

 

Domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji budú môcť v tomto roku požiadať o poukážky na zariadenia na výrobu tepla  v hodnote 1,2 milióna € v 10. kole 23. mája 2017.

 

Poukážky vydané v pripravovaných kolách budú mať platnosť tri mesiace.

 

Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami v prílohe: