a získajte ročnú prehliadku v hodnote 96 Eur zadarmo.

Pre Vás – našich zákazníkov sme pripravili v roku 2017 možnosť získania ročnej prehliadky zadarmo. Pokiaľ na Vaše doporučenie zrealizujeme inštaláciu tepelného čerpadla NIBE, ponúkame Vám ročnú prehliadku v sume 96 Eur zadarmo.

Zároveň, pokiaľ máte pripojené čerpadlo cez aplikáciu www.nibeuplink.com – uhradíme za Vás aj rozšírené použitie vzdialeného ovládania Vášho zariadenia.

Pre viac informácií nás kontaktujte alebo navštívte v Bratislave či Košiciach.