Pokiaľ máte ešte záujem o ročnú servisnú prehliadku tepelného čerpadla NIBE, kontaktujte nás na tel. č. 0918 777 387 p. Marián Dorič, alebo mailom na doric@epitrend.sk

–          Čas prehliadky je približne  60 min. (v prípade omeškania sa, alebo skoršieho príchodu Vás telefonicky        informujeme)

–          Cena prehliadky je 96€ s DPH (faktúra bude zaslaná po prehliadke, po jej úhrade zasielame protokol o servisnej prehliadke).