Záujemcovia o dotácie v III. kole mali 40 minút na registráciu a zároveň aj na potvrdenie záujmu cez notifikačný email.

Úvodné kolo o 12.00 – bolo zrušené – server preťažený. žiadosti zamrznuté…

Reštart sa konal o 13.00 – samozrejme každú minútu sme skúšali, či systém je otvorený, alebo nie…

SIEA zatvorila kolo 13.40 a všetky potvrdzujúce emaily, ktoré boli potvrdené po tomto čase už neboli akceptované. (informácia v emaile síce tvrdí, že stačí potvrdiť do 24 hodín, ale to NIE JE PODSTATNÉ)

Enormný záujem o dotácie prekvapil aj SIEA, ale asi boli jediní, ktorých to prekvapilo, keďže I. a II. kolo trvalo tiež asi približne 1 hodinu.

Ak šľapnete do kaluže a zmokne Vám topánka, prvý-krát to môže prekvapiť, dokonca si viem predstaviť, že Vás to prekvapí aj druhý krát (pretože zabudneme), ale na 3-krát to  už neprekvapí ani 5 ročného chlapca – a možno je iba ten chlapec príliš inteligentný…