Konečne prišla konkrétna informácia zo SIEA ohľadom III. kola dotácií. Viac informácií na: