1. júna, 7. júna … 16. júna…. až dnes vyhlásila SIEA posun III. kola dotácií na neurčito. Zdôvodnenie je logické a my ako zhotoviteľ ho podporujeme, pretože žiadosti z mája sú stále administrované a k preplateniu poukážok z pôvodných 2 týždňov dochádza po viac ako 5-6 týždňoch. Na druhej strane však chceme veriť, že ide o férový prístup, no v prípade dovoleniek odporúčame záujemcom o dotácie, aby poverili svoje realizačné firmy o registráciu, pretože na dovolenke častokrát nie sú každú hodinu na internete, aby sledovali kedy SIEA spustí III. kolo a skúsenosti navyše hovoria, že dotácie sú v priebehu pár hodín vyčerpané…