Každý štvrťrok organizujeme školenia pre nás a našich montážnych partnerov na prehĺbenie znalostí či už v našich priestoroch alebo u výrobcu – NIBE. Tentokrát sme boli v novo-vybudovanej skúšobni, v ktorej sú aplikované tepelné čerpadlá vzduch-voda, voda-voda, zem-voda či prevetrávacie jednotky. Medzi novinkami je inštalovaná NIBE F2120 vo výkonoch 8-12-16-20 kW na ktorú sme sa pozreli „zblízka“.