Čoskoro bude spoločnosť EPITREND zapísaná v Zozname oprávnených zhotoviteľov

Zase sme sa posumuli o krok vpred k dotáciám „zelená domácnostiam“. Dnes nám bola na základe žiadosti a po splnení podmienok zaslaná Zmluva o preplácaní poukážok medzi SIEA a našou spoločnosťou. Po nadobudnutí účinnosti Zmluvy budeme zapísaný v Zozname oprávnených zhotoviteľov pre tepelné čerpadlá a fotovoltaické systémy, zverejňovanom na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.