3.-5.11.2015 sa postupne uskutoční už pravidelné ročné školenie pre realizačné firmy a projektantov.

REHAU – oblasť vykurovania a chladenia, odhlučnenej kanalizácie, predizolovaných potrubí

NIBE – oblasť tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda a

POWERSERVICE – oblasť fotovoltických systémov.

EPITREND ako partner školenia predstaví 10 najpredávanejších setov tepelných čerpadiel v ČR a SR vrátane dotácií „zelená domácnostiam“. Pre projektantov sú pripravené dynamické schémy a alternatívne možnosti zapojenia tepených čerpadiel. Za našu spoločnosť EPITREND bude prezentovať Jaroslav URDZIK. Tešíme sa na Vás.

Pozvánka ZA 5.11.2015

Pozvánka ZA 4.11.2015

Pozvánka 3.11.2015 LM