Dňa 21.10.2015 sa v priestoroch hotela Turiec v Martine uskutoční odborné sympózium, na ktorom sa naša spoločnosť EPITREND zúčastní ako partner spolu s odbornou prednáškou na tému: „Aktívne úspory pre bytové domy – ukážka realizácie tepelných čerpadiel vrátane ekonomických dopadov.“

Tešíme sa na všetkých zúčastnených a na skvelé podnety.

4 odborné sympózium – program