Opatrenie je adresované na rodinné domy, ktoré sú staršie viac ako 10 rokov, čiže ide o podporu rekonštrukcie starších domov.

Viac:
Majitelia rodinných domov budú mať nárok na príspevok na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti do 6 500 eur. Podmienkou bude, aby rodinný dom bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia, pričom jednopodlažný môže mať plochu do 150 a dvojpodlažný do 250 štvorcových metrov.

Príspevok na samotné zateplenie môže dosiahnuť najviac 30 % oprávnených a uhradených nákladov, maximálne 6-tisíc eur. Z tejto sumy bude 5-tisíc eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií domu a 1 tis. eur od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu. Príspevok možno zvýšiť najviac o 500 eur na náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia a za vypracovanie energetického certifikátu.