27.8.2015 sa uskutočnilo servisné školenie s praktickými ukážkami a obhliadkami inštalácií za účasti p. Pertra Kartousa z NIBE Energy Systems ČR.

Školenie bolo rozdelené na oblasť zemných tepelných čerpadiel, vzduch-voda riešení ako aj identifikáciu možných alarmov a havarijných stavov týkajúcich sa spustenia a servisovania tepelných čerpadiel.

Ročné preškolenia slúžia nie len na overenie existujúcich vedomostí, ale aj na informovanie o nových systémových updatoch, produktových novinkách, ktoré sa pripravujú pre r. 2016.

Rozsah ročných prehliadok ako aj možnosti dodatočného sledovania diagnostickými nástrojmi výrobcu ukazujú potenciál na využitie aj pri ladení existujúcich strojovní.

Príprava pred vykurovacou sezónou sa začala.