SIEA spustila projekt Zelená domácnostiam, ktorý podporí inštalácie OZE v rodinných domoch a čiastočne bytových domoch do 10 kW inštalovaného výkonu preplatením časti investície. Epitrend má osvedčenia z MHSR pre čerpanie týchto dotácií pre oblasť tepelných čerpadiel a fotovoltiky. Kontaktujte nás.

Zelená domácnostiam – aj s nami.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila  projekt Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. O podporu formou poukážok zatiaľ nie je možné požiadať. V rámci prípravnej fázy projektu sa začala registrácia zariadení, ktorých inštalácia bude podporená, ak splnia požadované technické podmienky.

Domácnosť môže získať podporu len na jedno zariadenie z každého druhu. Rodinné domy sú oprávnenými žiadateľmi pri všetkých 5 druhoch zariadení, môžu teda požiadať o podporu viacerých druhov. Bytové domy môžu získať podporu iba na slnečné kolektory a kotly na biomasu.

Domácnosti získajú poukážky, ktoré si budú môcť pri inštalácii uplatniť priamo u zhotoviteľov. Poukážky pokrývajú časť cenyza dodávku a montáž celého systému.

Maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov.

 

Príklad:

Tepelné čerpadlo s výkonom 8 kW:

370 Eur/kW x 8 kW = 2 960 Eur (maximálna výška 3700 Eur)

Fotovoltický systém s inštalovaným výkonom 3 kWp:

  1. kWp = 1200 Eur
  2. kWp = 900 Eur
  3. kWp = 450 Eur

(maximálna výška podpory 2550 Eur)