Ďalšie úspešné spustenie kotolne bytového domu systémom tepelných čerpadiel NIBE F2300 (vzduch-voda) v Gelnici